01/30/2016

Lyrics

         Prolećna kiša

 

Hodam sam, ulica poznata,

Tama me sad prekriva;

Tuga me boli u grudima,

A prolećna kiša tragove briše

Iz sećanja.

 

Ne, nema nas odavno, znam;

Poželim, želja te doziva,

Uzalud se borim sad

Sa kišama.

 

Bez broja, bez broja su

Ulice i kapi kiše sad,

A kad uspava me san

Setiće me on na nas i na naš

Poslednji dan,

Sunčan dan.

 

Bez broja, bez broja su

Ulice i kapi kiše sad,

A kad uspava me san

Setiće me on na nas i na naš

Poslednji dan,

Tužan dan...

 


 

Spring Rain

 

On familiar streets I walk alone

darkness falls upon me,

and sorrow twists in my chest;

Spring rain is washing away

the bright edges of memories

 

Who we were is gone, I know,

but my deepest wish still calls you;

How I fight the rain?

 

Without number, without number

are the streets and rain drops.

In sleep, in dreams, though

I remember our last day, sunny day

 

Without number, without number

are the streets and rain drops.

In sleep, in dreams, though

I remember our last day, sad day

 


 "Philomuse" produkcija

 

 

 

Muzika i aranžman: J S Kingfisher                                  
Tekst: Dalibor Banović
Flaute: Sara Andon
 
Snimljeno u studiju "Goddess of Mercy", Los Andjeles, CA                                  
Mix i mastering: J S Kingfisher
Ton majstor i postprodukcija: J S Kingfisher
Januar 2016.

©2016 Blue Orange Music. All rights reserved.